+421 944 012 457
+421 944 034 215

Štefánikova trieda 71, Nitra 949 01

Vyučovacia metóda

Konverzácia v anglickom jazyku s príslušným dôrazom na gramatiku!

Vyučujeme špeciálnou a osvedčenou metódou, ktorá je založená na konverzácii. Pri výuke nepoužívame žiadne knihy ani cvičebnice a až 80 % z vyučovacej hodiny tvorí práve KONVERZÁCIA. Študenti komunikujú medzi sebou, alebo s lektorom na rôzne témy v príslušnej gramatike. Samozrejme, že na hodinách lektori pracujú aj s článkami a rôznymi cvičeniami, no všetky potrebné materiály študenti dostanú na hodine.

Na každej hodine je zadaná konverzačná téma, prípadne gramatika. Najskôr sa študenti naučia slovíčka a neskôr na danú tému komunikujú. Rovnako sa vyučuje aj gramatika. Naučí sa štruktúra vety a potom študenti komunikujú v danej gramatike.

Sme zástancami, že človek môže skutočne pochopiť cudzí jazyk len keď v ňom aktívne komunikuje. Veď keď aj v reálnom živote, keď stretneme cudzinca, jeho prvá otázka je: Do you speak English? Určite sa neopýta: Do you read English? alebo Do you write English?