Úvod

Vitajte na stránkach LITE Anglickej školy Nitra, s.r.o.

LITE Anglická škola Nitra, s.r.o., bola založená 1.1.2005. Názov vznikol ako skratka zo štyroch anglických slov: Life Improvement Through Education (zdokonalenie života prostredníctvom vzdelávania)

Od vtedy naše kurzy absolvovali stovky nadšených študentov, či už v kurzoch pre verejnosť, vo firemných kurzoch, alebo vo forme individuálnej výuky v Nitre a okolí.

Náš úspech spočíva vo vysoko kvalifikovaných a jednotne vyškolených lektoroch, ktorí dlhodobo študovali cudzí jazyk na Slovensku a v zahraničí. V znalosti jazyka sa neustále zdokonaľujú a majú bohaté skúsenosti s výučbou dospelých.

Na hodinách prevláda príjemná atmosféra a komunikuje sa na zaujímavé konverzačné témy zo života, ale aj z pracovného prostredia. Vyučovacie hodiny sú často prirovnávané k „posedeniam pri káve“, pričom sa rozpráva v cudzom jazyku.