Vitajte na stránkach LITE Anglickej školy Nitra, s.r.o.

Dovoľujeme si Vám predstaviť LITE Anglickú školu, ktorá bola založená 1.1.2005. Názov vznikol ako skratka zo štyroch anglických slov:

Life Improvement Through Education (zdokonalenie života prostredníctvom vzdelávania).

Od vtedy naše kurzy absolvovali stovky nadšených študentov, či už v kurzoch pre verejnosť, vo firemných kurzoch, alebo vo forme individuálnej výuky v Nitre a okolí.

Náš úspech spočíva vo vysoko kvalifikovaných a jednotne vyškolených lektoroch, ktorí dlhodobo študovali cudzí jazyk na Slovensku a v zahraničí. V znalosti jazyka sa neustále zdokonaľujú a majú bohaté skúsenosti s výučbou dospelých.

Naším poslaním je vzdelávanie jednotlivcov i kolektívov v cudzom jazyku, zacielené tak na manažment firmy, ako aj na zamestnancov, na všetkých úrovniach cudzieho jazyka (od úplných začiatočníkov až po Business English).

Ponúkame:

  • flexibilitu a ústretovosť, čo sa týka Vašich požiadaviek (dni hodiny, konverzačné témy, veľkosť skupím…)
  • dlhoročné skúsenosti s výučbou
  • lektorov, korí majú ľudský prístup a práca ich baví

Kurzy anglického jazyka v našom ponímaní sú príjemná atmosféra na hodinách komunikácia o zaujímavých konverzačných témach zo života, ale aj z pracovného prostredia. Vyučovacie hodiny sú často prirovnávané k „posedeniam pri káve“, pričom sa rozpráva v cudzom jazyku.