Vitajte na stránkach LITE Anglickej školy Nitra, s.r.o.

Dovoľujeme si Vám predstaviť LITE Anglickú školu, ktorá bola založená 1.1.2005. Názov vznikol, ako skratka zo štyroch anglických slov:

Life Improvement Through Education (zdokonalenie života prostredníctvom vzdelávania).

Od vtedy naše kurzy absolvovali stovky nadšených študentov, či už v kurzoch pre verejnosť, vo firemných kurzoch, alebo vo forme individuálnej výuky v Nitre a okolí.

Náš úspech spočíva vo vysoko kvalifikovaných a jednotne vyškolených lektoroch, ktorí dlhodobo študovali cudzí jazyk na Slovensku a v zahraničí. V znalosti jazyka sa neustále zdokonaľujú a majú bohaté skúsenosti s výučbou dospelých.

Naším poslaním je vzdelávanie jednotlivcov i kolektívov v cudzom jazyku, zacielené tak na manažment firmy, ako aj na zamestnancov, na všetkých úrovniach cudzieho jazyka (od úplných začiatočníkov až po Business English).

Ponúkame kurzy anglického jazyka pre firmy, doučovanie anglického jazyka na maturitu, individuálne kurzy anglického jazyka podľa potreby zákazníka.

  • flexibilitu a ústretovosť, čo sa týka Vašich požiadaviek (dni hodiny, konverzačné témy, veľkosť skupín…)
  • dlhoročné skúsenosti s výučbou
  • lektorov, korí majú ľudský prístup a práca ich baví

Kurzy anglického jazyka v našom ponímaní sú príjemná atmosféra na hodinách komunikácia o zaujímavých konverzačných témach zo života, ale aj z pracovného prostredia. Vyučovacie hodiny sú často prirovnávané k „posedeniam pri káve“, pričom sa rozpráva v cudzom jazyku.