+421 944 012 457
+421 944 034 215

Štefánikova trieda 71, Nitra 949 01

Ponuka kurzov

1. Kurzy pre verejnosť:  Kurzy prebiehajú 2-krát týždenne po 2 vyučovacie hodiny, v čase od 17.15 – 18.45 hod., alebo od 18.00 – 19.30 hod. Sme zástancami menších skupiniek, aby každý účastník dostal priestor komunikovať, práve preto je v kurzoch maximálne 7 ľudí. Každá úroveň má 40 vyučovacích hodín.

 

2. Firemné kurzy: Rovnaká metóda sa využíva aj pri firemných kurzoch, pričom hodiny prebiehajú priamo v sídle firmy, kde sa šetrí objednávateľovi čas. V rámci firemných kurzov si firma môže určiť miesto, čas aj intenzitu výuky cudzieho jazyka. Dokonca si objednávateľ môže dopredu nahlásiť na akú tému by chcel komunikovať.

Pre jednoduchšie rozhodovanie je možné priamo vo firme predviesť BEZPLATNÚ UKÁŽKOVÚ HODINU, kde si zamestnanci môžu „na vlastnej koži“ vyskúšať našu metódu.

Ukážková hodina je bezplatná, nezáväzná a trvá cca 45 minút.

 

3. Individuálne kurzy: Jednou z možností štúdia cudzieho jazyka u nás je aj individuálna forma výuky. Študent dostane svojho lektora a rovnako ako v prípade firemných kurzov, si sám môže určiť čas, intenzitu, miesto výuky a aj konverzačné témy.

 

4. Príprava na maturitu: Kurz pozostáva zo 60 vyučovacích hodín, 2-krát týždenne po 2 vyučovacie hodiny. Maturanti stihnú prebrať všetkých 25 maturitných tém a 5 stretnutí je venovaných gramatike. Gramatika je preberaná hlavne začiatkom kurzu, aby ju maturanti mali zvládnutú ešte pred písomnou maturitou.

 

Jednotlivé úrovne kurzov:

 

Basic 1 – úplní začiatočníci – študenti, ktorí ešte nemajú žiadnu skúsenosť s cudzím jazykom

Basic 2 – „veční začiatočníci“ – študenti, ktorí už majú aspoň základy cudzieho jazyka

Basic 3 – mierne pokročilí – študenti, ktorí ovládajú gramatiku, ale nevedia ju používať v praxi

Basic 4 – pokročilí – študenti, ktorí ovládajú cudzí jazyk a potrebujú sa utvrdiť v gramatike

Intermediate – udržiavacia úroveň – študenti, ktorí ovládajú cudzí jazyk a potrebujú sa v ňom iba udržiavať

Business English – odborná, obchodná angličtina